หน้าหลัก

กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดพิธีปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาใหม่

ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 รอบที่ 2 เรียนอย่างไร อยู่อย่างไร ให้มีความสุขและประสบผลสำเร็จในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

“เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561”

รณรงค์ เชียร์บอลโลกสุดใจ เด็กรุ่นใหม่ "ไม่พนัน"

Slide 2
Slide 1
Slider