www.Stats.in.th

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ 11 / 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ 11 / 2564 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม💚❤
#RMU
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

Message us